Kommunen skal straks yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig (helse- og omsorgstjenesteloven, §3-5). På kveldstid, i helger og høytidsdager har Ringsaker kommune har inngått avtale om interkommunal legevakt på Ottestad og i Lillehammer.

Postadresser som tilhører Lillehammer interkommunale legevakt:

 • Moelv
 • Mesnali
 • Sjusjøen
 • Lismarka
 • Næroset
 • Åsmarka
 • Brøttum

Åpningstid på hverdager er kl. 15.00 - 08.00. Se også Lillehammer interkommunale legevakt for mer informasjon.

Postadresser som tilhører Hedmarken interkommunale legevakt:

 • Furnes
 • Nes
 • Stavsjø
 • Gaupen
 • Rudshøgda
 • Brumunddal

Åpningstid på hverdager er kl. 16.00 - 08.00. Se også Hedmarken Legevakt for mer informasjon.
NB! Fra 1. februar 2021 har Hedmarken Legevakt ny besøksadresse i Tunbekkvegen 8, 2312 Ottestad

Legevakt på dagtid

Trenger du øyeblikkelig hjelp på dagtid på hverdager (utenom legevaktenes åpningstider), ta kontakt med din fastlege. Dersom du ikke har fastlege i området eller ikke har fastlege, må du kontakte legevakt. På Ottestad er legevakten bemannet på dagtid. I Lillehammer går ansvaret for daglegevakt på rundgang mellom fastlegene i området. Legevakten på Lillehammer koordinerer alle henvendelser. 

Ved livstruende tilstander ringes alltid 113 - AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).