Tjenesten omfatter:

  • Kartlegging av situasjonen man lever i
  • Trening /tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter
  • Formidling av tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging av bolig, bil, barnehage/skole etc.
  • Samarbeid med andre yrkesgrupper/instanser for å bidra til helhetlig opplegg, f.eks Individuell plan (IP).
  • Forebyggende tiltak
  • Veiledning, informasjon, undervisning

Ergoterapi til inneliggende pasienter skjer ved Avdeling for spesialiserte tjenester og Avdeling for korttid i Kommunalmedisinsk senter, Ringsaker (KMS).