Lindrende omsorg og behandling blir satt i gang når alvorlig sykdom ikke kan helbredes, og du må leve med alvorlig sykdom livet ut. I denne situasjonen er det viktig at man kan få hjelp til å lindre plager og symptomer slik at man kan leve et så godt liv som mulig.

Største delen av denne behandlingen og omsorgen kan gis i eget hjem. Kommunen ønsker å legge til rette for dette på best mulig måte. Tilbudet kan gis av hjemmetjenesten, og kommunens kreftkoordinator kan  bidra med informasjon, koordinering og bistand på andre måter. 

Noen ganger er det kanskje slik at vi ikke ønsker eller mestrer å være i eget hjem. Kommunen tilbyr lindrende behandling og omsorg både ved ulike korttidsavdelinger og ved Kommunalmedisinsk Senter (KMS) på Tømmerli. KMS har et tverrfaglig tilbud med oppfølging av lege, sykepleier/spesialsykepleier, kreftkoordinator, fysioterapeut og ergoterapeut. Et opphold i institusjon kan være for en kort periode, f eks hvis du har behov for å regulere smertebehandling, få hjelp til ernæring, lindring av andre plager eller du trenger tettere oppfølging gjennom pågående behandling som cellegiftbehandling/strålebehandling.

Når vi kommer til livets siste dager, ønsker kommunen å samarbeide med pasient og pårørende for å finne en god løsning for alle parter, enten dette skjer i eget hjem eller i institusjon.