Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ringsaker, Stange, Løten og Hamar og deres arbeidsområder er bl.a. folkehelse, forebygging og smittevern.

Mer utfyllende informasjon finner du på nettsidene til samfunnsmedisinsk enhet Hamar