Et foredrag med Rune Rebne om fellestid og fellesrom i hverdagene, om foreldrerollen, samhandling og mestringsfølelse.
Rektor Line Osmo ved Brumunddal ungdomsskole leder møtet.

Rune Rebne er opprinnelig fra Brumunddal. Han er musiker og komponist og arbeider som førsteamanuensis i komposisjon og er ph.d.-kandidat ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Han er også timelærer på Toneheim folkehøyskole, og har vært med på tekst-/musikkprosjekter i flere skoler i Hedmark de siste åra.
Han er en allsidig kar - i tillegg til alt det musikalske er han også engasjert på et helt annet felt: som hopptrener for rekruttlandslaget for damer.

Arrangeres med støtte fra Forskningsdagene som en del av arrangementsrekken "Hva er et godt miljø?"

Sted: Brumunddal ungdomsskole
Tid: Torsdag 26. september klokka 19:00