Kristin Fridtun (Elverum/Lillehammer) og Bjørn Hatterud (Veldre/Oslo) har komme med kvar si bok i Samlaget sin mykje omtala serie "Norsk røyndom" i år. Begge skriv – som skeive – om det å ikkje passe inn, og om dei sosiale og kulturelle mekanismane som gjer at nokon dett utanom. I Brumunddal vil dei for fyrste gong snakke saman offentleg om desse tinga.

Kristin Fridtun frå Elverum er forfattar og språkvitar, for tida busett på Lillehammer. Fridtun er spaltist i avisene Dag og Tid og Morgenbladet og har gjeve ut bøkene Homoflokar (2018), Kjønn og ukjønn (2015), Nynorsk for dumskallar (2013) og Norsk etymologisk oppkok (2012).
Bjørn Hatterud er fra Veldre og er samfunnsdebattant, kunstkritiker, kulturskribent og eksperimentell musiker.

Boksalg

Sted: Biblioteket i Brumunddal

Tid: Tirsdag 6. november klokka 19:00

Foto: Lene Sørøy Neverdal