Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø utarbeides felles for kommunen og kommer etter hvert i egen link.

Se også læring og trivsel på hjemmesiden til Ringsaker kommune.