Vi starter opp høstens arrangmenter med konserten "Alltid et håp"  1. september. Det er sangeren Tone Østli som har med seg Dorina Komani  på piano.
Videre i september snakker  Kristian Berg Harpviken om krig og fred, Bjørn Hatterud og Bjørn Ivar Fyksen tar for seg deler av Prøysens forfatterskap og i slutten av måneden kommer Mathias Øhra med foredraget: "Livsmestring i selvrealiseringens tid". 
Videre utover høsten fyller vi på med spennende innhold og gode kvelder på biblioteket. 
Barnas lørdag fortsetter - så det er bare å glede seg!

Se hele programmet her.