Amina Siječić Selimović gir en kortfattet innføring i islam, med et historisk og teologisk utgangspunkt. Hun snakker om likheter og forskjeller mellom kristendom og islam. 
Ved å ta utgangspunkt i de etablerte institusjonene viser hun også grunnlaget og behovet for dialog mellom religionene. 

Amina Siječić Selimović er ansatt som universitetslektor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. I sin forskning fokuserer hun på islam og muslimske praksiser i samtiden, samt muslimsk-kristen interaksjon i Norge og på Balkan. Selimović er en engasjert fagformidler, og skriver jevnlig i landsdekkende aviser.

Arrangeres som en del av serien «De tre store bok-religioner». 
Åtte av ti nordmenn tilhører et tros-samfunn. Religion danner mye av grunnlaget for vår sivilisasjon og kultur. I Norge har den jødiske og kristne tradisjon stått sterkt. Ser vi lenger ut, ser vi betydningen av islam. Alle tre har samme opphav, de er på et vis alle Abrahams barn. De er monoteistiske, det vil si at de forkynner én Gud, og de har en sterk litterær tradisjon med Toraen, Bibelen og Koranen.
Men hvordan er de like, og ulike? Hva vet vi om hvordan det er å være jøde i Norge i dag? Eller grunnlaget for kristendommen? Og hva står muslimer for? 

Sammen med Ringsaker kirkeakademi belyser vi våre tre bok-religioner og hva de står for. 

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Torsdag 13. april klokka 19:00