– Fra mars til mai har barna møtt sangerne Camilla Granlien eller Anna Sundström Otervik som har stått for den musikalske formidlingen og læringen av Lindgren-sanger. I tillegg har kommunens bibliotekarer vært ute i alle barnehagene og gjort barna kjent med Lindgrens litteratur. Målet er å gi barna gode musikk- og litteraturopplevelser og en følelse av fellesskap og mestring, forteller kultursjefen.

I 2014, det året Alf Prøysen ville ha fylt 100 år, arrangerte Ringsaker kommune for første gang et musikk- og litteraturprosjekt for femåringene i kommunen der målet var at barna skulle bli kjent med Prøysens forfatterskap.

Siden den gang har femåringene i Ringsaker blitt kjent med tekster og sanger av Prøysen, Astrid Lindgren og Geirr Lystrup gjennom «Karusellkoret».

– Det er litt artig at nesten 2.000 femåringer i Ringsaker fått med seg et felles repertoar i overgangen fra barnehage til skole. Dette skaper identitet og tilhørighet, sier kultursjef Asle Berteig.