Vi på Kultur bidrar med å gi et tilpasset fritidstilbud til funksjonshemmede og personer som trenger et springbrett for å komme inn i en mer aktiv fritid. Vi tilbyr både ukentlige og månedlige gruppetilbud. Les mer om de ulike gruppene i kalenderne som du finner under Folkehelse og Funksjonshemmede.

Det er mulig å søke om tilskudd til tilrettelegging av aktiviteter for funksjonshemmede. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

 

Kontakpersoner:

Ingvild Alfstad
​Telefon: 457 33 999
E-post: ingvild.alfstad@ringsaker.kommune.no
 
Morten Trosvik
​Ansvar: Utleie utstyr, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: mtr@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 464 238 49
 
Kristian Aasdal-Hansen
​Ansvar: Ledsagerbevis, tilrettelegging av aktiviteter Aktiv fritid, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hnk@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 414 258 36
 
Guri Kåshagen