Vi på Kultur bidrar med å gi et tilpasset fritidstilbud til funksjonshemmede og personer som trenger et springbrett for å komme inn i en mer aktiv fritid. Vi tilbyr både ukentlige og månedlige gruppetilbud. Les mer om de ulike gruppene i kalenderne som du finner under Folkehelse og Funksjonshemmede.

Det er mulig å søke om tilskudd til tilrettelegging av aktiviteter for funksjonshemmede. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

 

Kontakpersoner:

Morten Trosvik
​Ansvar: Utleie utstyr, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: mtr@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 464 238 49
 
Kristian Aasdal-Hansen
​Ansvar: Ledsagerbevis, tilrettelegging av aktiviteter Aktiv fritid, aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hnk@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 414 258 36
 
Nina Beate Lømo
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: nina.beate.lomo@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 46 42 38 57
 
Guri Kåshagen
Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: guri.kåshagen@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 476 95 949
 
Ann-Kristin B. Dæhlin
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: akd@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 48 20 07 27
 
Heidi Fedreheim
​Ansvar: Aktiviteter psykisk helse og funksjonshemmede
E-post: hef@ringsaker.kommune.no
 
E-post: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no
 
Besøksadresse: 
Furnesveien 28, 2382 Brumunddal
(Administrasjonsbygget - 3. etasje/heis)
Postadresse:  Postboks 270, 2381 Brumunddal