I perioden etter den kalde krigens slutt først på 90-tallet så vi en positiv trend med fredelige løsninger på en rekke konflikter og få nye kriger. Den tiden er definitivt forbi. I dag ser vi at verdens terrornettverk sprer seg til stadig nye konfliktområder. Vi ser en fremvekst at voldelig høyreekstremisme, ikke minst i vestlige land. Borgerkrigene, som har stått for en stor del av verdens konfliktdrepte de siste årene, blir stadig mer komplekse, med mange grupper og land involvert, og dermed også vanskeligere å løse. Med Russlands fullskala invasjon i Ukraina i 2022 er stormaktskonfliktene tilbake for fullt. Hva er trendene vi ser, og hva kan vi forvente fremover? Hvilke glimt av lys kan vi se i dagens verden? Hvordan påvirkes Norge, både sikkerhets- og utenriks-politisk, av utviklingen?

Kristian Berg Harpviken er forsker ved PRIO, og har tidligere vært direktør der.

Arrangeres i samarbeid med Ringsaker kirkeakademi.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Torsdag 12. oktober klokka 19:00.