Anne Marie Ekern vil fortelle om sitt og Torbjørn Ekerns forhold til Alf Prøysen med tonefølge av James W. Dickenson. 
Kantor og jazzmusiker James Dickenson har en lang karriere som kirkemusiker og jazzforsker. For tre år siden utkom boka “From Grieg to Garbarek : Norwegian jazz og national identity”.
Anne Marie Ekern har et langt yrkesliv bak seg som adjunkt ved Ringsaker videregående skole i Brumunddal hvor hun underviste i norsk, engelsk og drama.
Hun har også i mange tiår vært en engasjert lyrikkformidler og kåsør, og er stadig aktiv på dette området. I 1984 ble hun og mannen Torbjørn Ekern tildelt Ringsakerprisen for sin innsats som kulturformidlere.

Alf Prøysen var en nær og omsorgsfull venn av familien Ekern gjennom mange år.
Han er også en sentral forfatter som Anne Marie Ekern alltid vender tilbake til. «Spelldåsen» og «Som vanlig» er to av diktene hun har et sterkt forhold til.
Hun er beveget over rausheten Prøysen viser i sine tekster. «Han skriver så fint om det å være annerledes» sier hun. 
Lørdag 8. februar vil hun blant annet lese «Tull-Martin» som viser nettopp dette.

Tid: Lørdag 8. februar klokka 14:00

Sted: Biblioteket i Brumunddal