Denne våren har vi en møterekke som handler om identitet. Vi tar utgangspunkt i boka "Norsk nok" som er redigert at Mala Wang-Naveen. Torsdag 26. januar var Mala Wang-Naveen og  stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam her og snakket om hvor norsk en føler seg når en har bakgrunn fra en annen nasjonalitet og kultur.  Videre utover skal det handle om «bindestreks-nordmenn», tilhørighet, identitet og rasisme. Vi avslutter i mai med "God nok innlending?" - et møte mellom  Sigbjørn Johnsen,  Burhaneddin Tören og Lisa Gilbert.