Thor Gotaas har skrevet boka om de norske utedoene sammen med Roar Vingelsgaard. Det er en rikt illustrert historie om norske utedoer fra middelalderen fram til i dag.
Utedoens historie belyser både sosialhistorie, kulturhistorie, sosiologi, psykologi, kjønnsroller og fremveksten av et moderne Norge. I foredraget vil han snakke om det seriøse og kuriøse ved doer.

Thor Gotaas er brumunddøl og folkeminnegransker. Han har skrevet mange bøker og er en kunnskapsrik, inspirerende og morsom foredragsholder.  Boka om utedoer er en av høstens utgivelser, han arbeider også med en ny bok om Langmoen. 

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal

Tid: Onsdag 16. oktober klokka 11:30.