Tid: Lørdag 23. november kl. 14
sted:  biblioteket i Brumunddal
Pål Espolin Johnsen snakker om «Olsen og tolv til : fortellinger om levd liv». Den handler om hverdagsslitere fra vår nære fortid – og en av disse er Ringsakergutten Jarle Foss. Han dro til Amerika i 1910 og slo seg til som bonde i  Dakota, og ble  etter mange år også en berømt felespiller i Midt-Vesten. Mange av de andre personene i boka kommer fra kystområdene i Norge.

Pål Espolin Johnson er født i Oslo, og vokste opp på Romerike og i Tønsberg. Han har hovedfag i norsk og har undervist bl.a. ved Nansenskolen på Lillehammer og ved universitetene i Oslo og Tromsø. Han har også vært gjestelektor ved Luther College i Decorah, Iowa.
Han er spesielt knyttet til Nord-Norge, og har skrevet flere bøker om og fra landsdelen. Den meste kjente er trolig «Hurtigruta».  I dag er han bosatt på Lillehammer, og arbeider tidvis som reiseleder med Nord-Norge og Hurtigruten som spesialfelt. Han benyttes også mye som lydbildekåsør.

Det blir anledning til å kjøpe signerte bøker av Johnson etter foredraget.