Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

I henold til Opplæringslovens § 11-4. skal det ved hver grunnskole være et foreldreråd (FAU) der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. 
FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjem og skole, legge tilrette for trivsel og positiv utvikling hos eleven og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Elevrådet

I henhold til Opplæringslovens § 11-2. skal det ved hver grunnskole være et elevråd med representater for elevene. Representatnene skal velges senest tre uker etter skolestart på høsten. En ansatt av undervisningspersonalet skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte - og talerett i elevrådet.
Lederen for elevrådet kan kalle inn til møte i samarbeid med elevrådskontakten ved skolen. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til eleven på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. 

FAU MOELV 2022/ 2023

FAU Moelv skole:

Leder:                
Stine Syljuberget         
E-post: stine_sylju@hotmail.com       

Nestleder:        
Heidi Haugen Krogsveen                  
E-post: heidi@fysioterapibrumunddal.no

1. trinn
Tor Raymond Agbo Halvorsen (FAU)
Espen Berggrav Oppegaard
Hilde Merete Andsjøen Nordbotten

2. trinn
Marlene Kristina Forss (FAU)
Tor Raymond Agbo Halvorsen
Stine Husdal

3. trinn
Ida Tornaas Berntsen (FAU) 
Cecilie Martinsen Herberg
Lars Nerbø Dahl 

4. trinn
Martin Skarateppen (FAU)
Nina Holtklimpen
Anne Nygaard Kyllingstad

5. trinn
Marit Brandsnes (FAU)
Kristin Johnsen
Oda Kristine Sveen

6. trinn
Beate Nordli Ensby (FAU)
Mari Gottenberg
Tonelinn Nilsen

7.trinn
Dan Jonas Nøhr Kristensveen (FAU)
Linn Kathrine JAcobsen-Åsheim
Linn Hagelund

      

   

FAU FOSSEN 2022/ 2023

FAU Fossen skole:

Leder:
Jon Holmestad
E-post: jon.holmestad@gmail.com
Telefon: 997 06 870         

Nestleder:   
  

1. trinn
Tina Andreassen (FAU)
Birka Ruth Scmidt- Bäumler

2. trinn
Roy Kjørnes (FAU)
Ola Nysveen

3. trinn
Norunn Helene Lauland Kogstad (FAU) 
Tonelill Nilsen 

4. trinn
Jon Holmestad (FAU)
Marita Neverlien Sæther
 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU).

Dette er det øverste rådsorganet ved skolen og har denne sammensetningen: To foreldrerepresentanter, to lærere, to fra Ringsaker kommune – hvorav rektor er den ene, en fra andre tilsatte og to elever (- der det er aktuelt for saken). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Elevene skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som er underlagt taushetsplikt. 

SKOLEMILJØUTVALG

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

 

 

Skolemiljøutvalg

SKOLEMILJØUTVALG

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

Foreldrene har ansvaret for

FORELDRENE HAR ANSVAR FOR:

VED MOELV GJELDER FØLGENDE:

1. trinn: Skøytebanen, underholdning og opprydding på "Sommer på Mo"

2. trinn: Loddsalg "Sommer på Mo" og kakebaking 17. mai

3. trinn  

4. trinn  Nissefest

5. trinn  Foreldrene har 17. mai arrangementet hvert år.

6. trinn  TV-aksjonen og servering på 7.trinnsavslutningen

7. trinn  Underholdning på 7.trinnsavslutningen

 

VED FOSSEN GJELDER FØLGENDE: 

2. trinn  Foreldrene har ansvaret for juletrefesten.

3. trinn  Ansvar for sommerfesten.

4. trinn  Bake kake til salg på 17. mai.

FAU ved Fossen har blant annet ansvar for å ordne med og kjøre ned fanene til 17. mai.
I tillegg utarbeider FAU en dugnadsliste for skøytebanen og ulike fellesarrangement utover det som står over.