Nå på våren er det svært aktuelt å minne om de retningslinjer som gjelder for brenning av halm, bråte og avfall i Ringsaker kommune. Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Enkelte større bål ved større arrangement gir vi tillatelse til hvis værforhold og sikringstiltak gjør at vi regner det som forsvarlig.

De fullstendige retningslinjene finner du her PDF document ODT document

Brenning som skal meldes for å unngå unødig utrykning, registreres på nettsiden: www.110-innlandet.no
Nederst på den siden finner du skjema, trykk på aktuelt skjema og fyll ut.
110 sentralen registrerer dette i et digitalt kartverk, og sender kopi til brannsjefen i den aktuelle kommunen.