Ringsaker demensforening inviterer til en samtale med Ingebrigt Steen Jensen. Han har skrevet boken “Før jeg forsvinner. Om å leve et liv med Alzheimer”. I 2021 fikk Steen Jensen beskjed om at han har Alzheimer. Litt over ett år senere  forteller han om boken “Før jeg forsvinner” i en samtale med Leif Bjarne Steinbakken fra Ringsaker demensforening.

Boksalg.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Onsdag 18. januar klokka 19:00 

Arrangeres i samarbeid med Ringsaker demensforening.