Elever fra 10.trinn ved Brøttum skole snakker med Ingrid Grimsmo Jørgensen om det sosiale livet på skolen, om mobbing, fellesskap, vennskap og inkludering.
Ingrid Grimsmo Jørgensen.  er pedagog  og jobber som førstelektorstipendiat ved Høgskolen i Innlandet.  Hun har sin utdanning (Cand. polit.) fra Universitetet i Bergen i fagområdene pedagogikk, psykologi og sosialpedagogikk. Hun er ekspert på alt fra mobbing, skolemiljø, læringsmiljø, ekskludering, inkludering, gruppedynamikk til samarbeid skole/hjem. Hun har også involvert seg i diverse diskusjoner og debatter om russebusser, russefeiring og opplading til dette allerede fra ungdomskolenivå. 
Arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet  med støtte fra Forskningsdagene i arrangementsrekken «Hva er et godt miljø?».

Sted: Brøttum skole
Tid: Tirsdag 24. september klokka 19:00