Møt filmskaper Einar Langholen-Schulstad. Han viser sin kortfilm Store Per og Vesle Per, basert på folkeeventyret med samme navn. 
Han vil si noe om kortfilmen som sjanger og fortelle litt om sine inspirasjonskilder.

Arrangør Ringsaker bibliotek med støtte fra Nasjonalbiblioteket 
Sted: Biblioteket i Brumunddal
Tid: tirsdag 13. januar 19:00