Satsningen skjer i et forpliktende samarbeid mellom barnehagene og skolene, PP-tjenesten og Kommunalsjef for skole og barnehage.

Visjonen for satsningen er at alle barn i Ringsaker har kunnskap, ferdigheter og gode mestringsstrategier når de møter vanskelige situasjoner - og har kompetente voksne til å hjelpe.

Les mer om "Grønne tanker, glade barn"  og Psykologisk førstehjelp:

salaby.no
barnevakten.no

Du kan se en opplæringsvideo for fagpersoner som jobber med psykologisk førstehjelp her.