Det er i år 30 år siden Brumunddal tok et oppgjør med rasismen og vendte den ryggen. Som en del av markeringen har vi invitert to sentrale forskere Yngve Carlsson og Tore Bjørgo. Prosjektleder for Aksjonsplan Brumunddal, Roy Carstens, innleder kvelden. 
Yngve Carlsson tar et tilbakeblikk på situasjonen gjennom foredraget "Hva lærte «kommune-Norge» av hendelsene i Brumunddal og Aksjonsplan Brumunddal?"
Tore Bjørgo
trekker linjene fram til i dag med sitt innlegg: «Høyreekstremisme i Norge gjennom 30 år: Utviklingstrekk og utfordringer». 


Voldsutøvelsen mot flyktninger på slutten av 80-tallet og særlig «Gateslaget» i 1991 var noe nytt og skremmende som verken  lokalsamfunnet Brumunddal, Ringsaker kommune eller noen andre norske kommuner hadde stått overfor. Aksjonsplan Brumunddal kom inn som en kraftfull innsats for å møte disse utfordringene. Yngve Carlsson vil fokusere på den betydning hendelsene i Brumunddal og den kunnskapen som ble ervervet gjennom aksjonsplanen fikk for hvordan norske kommuner, lokalt politi og lokale sivile aktører kunne møte denne type fenomen. 
Tore Bjørgo snakker om at dagens høyreekstremisme ikke er mindre utfordrende enn på 1990-tallet, men ganske annerledes. Høyreekstremistiske miljøer består i hovedsak av voksne, mens rasistiske ungdomssubkulturer har forsvunnet fra gata. Det meste av aktiviteten foregår på nettet.  Hva er konsekvensene for forebygging?

Arrangementet er en del av Ringsaker kommunes markering av "Vend rasismen ryggen - 30 år".

Bestill gjerne billetter på hoopla

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal 
Tid: Tirsdag 7. september klokka 19:00