Kan hatske kommentarer og andre personangrep være en fare for demokratiet?  Hvordan kan vi ta ansvar for våre  meninger – også på sosiale medier?

Kommunenes sentralforbund (KS) ga  i vår ut en rapport som viser at mer enn 4 av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler. Spesialrådgiver Yngve Carlsson fra KS holder en innledning basert på rapporten. Journalist Brynhild Marit Berger Møllersen leder en samtale mellom politikerne Anita Ihle Steen og Lisbeth Hammer Krog.

Yngve Carlsson er sosiolog og spesialrådgiver i KS. Tidligere var han forsker på NIBR hvor han evaluerte en rekke kriminalitetsforebyggende og helsefremmende prosjekter. I forbindelse med dette arbeidet han i Brumunddal på 90-tallet og skrev to rapporter om «Aksjonsplan Brumunddal».
Anita Ihle Steen har vært ordfører i Ringsaker siden 2007 og  Lisbeth Hammer Krog har vært ordfører i Bærum siden 2011. Brynhild Marit Berger Møllersen er journalist i Østlendingen.

Arrangeres med støtte fra Forskningsdagene i arrangementsrekken «Hva er et godt miljø?»

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal

Tid: Onsdag 25/9 klokka 19:30