Åsen skole ligger i landlige omgivelser i Åsmarka langs vegen fra Moelv mot Sjusjøen. Skolen har 58 elever og 12 ansatte. Skolen administreres sammen med Fagernes skole.

Vi har store lekeområder i tilknytning til skolen, og et idrettsanlegg ligger like ved. Skoleområdet inneholder blant annet skateboard-ramper, ballbinge, akebakker og et stort klatrestativ. Rundt skolen er det fantastiske naturområder, der vi blant annet disponerer to gapahuker. Vi benytter skolens nærområde i ordinær undervisning, og i forbindelse med skolens satsing på uteskole.

Skolens visjon er «trygghet i læring og lek». Med dette mener vi ikke bare fysisk trygghet, men vi skal forme elever som er trygge på seg selv, og hva de står for. Læringen og leken skal sørge for at elevene får den kunnskapen de trenger til fremtidig skolegang og arbeidsliv.  Alle tiltak ved skolen har som overordnet mål å gi den enkelte elev et best mulig læringsutbytte – faglig og sosialt. Et optimalt læringsutbytte fordrer et sterkt og effektivt samarbeid mellom skolen, eleven og hjemmet. På skolen skal vi gjennom en målstyrt læringshverdag fylt med elevmedvirkning, god underveisvurderingspraksis og en stor dose omsorg og grensesetting, legge til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev.