Gå til Barnehageportalen for å søke plass. 

Fagernes barnehage

Fagernes barnehage har ledige plasser for barn over og under tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Fossen barnehage

Fossen barnehage har ledige plasser for barn over og under tre år.
Gå til barnehagens hjemmeside

Furnes barnehage

Furnes barnehage har én ledig plass for barn over tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside. 

Hempa barnehage

Hempa barnehage har ledige plasser for barn over og under tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside.

Kjeldbakken familiebarnehage

Kjeldbakken familiebarnehage har én ledig halvtidsplass.
Gå til barnehagens hjemmeside

Lismarka barnehage

Lismarka barnehage har to ledige fulltidsplasser for barn over tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Marihøna Gårds- og friluftsbarnehage

Marihøna Gårds- og friluftsbarnehage har noen ledige plasser for barn over og under tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Mesnali barnehage

Mesnali barnehage har noen ledige plasser for barn over og under tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Nes barnehage

Nes barnehage har to ledige plasser for barn over tre år.
Gå til barnehagens hjemmeside

Simenstua barnehage

Simenstua barnehage har én ledig plass for barn over tre år. 
Gp til barnehagens hjemmeside. 

Åsen barnehage

Åsen barnehage har én ledig fulltidsplass for barn over tre år.
Gå til barnehagens hjemmeside