Skolens satsingsområder

Tilpasset opplæring/økt læringsutbytte

 • Program for systematisk lese- og skriveopplæring
  • Veiledet lesing, lese- og læringsstrategier
  • Ny start, program for enkeltelever
  • Forpliktende foreldredeltakelse
  • Kompetanseutvikling for lærere
    
 • Den andre lese- og skriveopplæringen
  • lese- og læringsstrategier
  • lesing og skriving i alle fag
    
 • Program for systematisk matematikkopplæring
  • Veiledet matematikk
  • Ny start, program for enkeltelever
    
 • Engelsk
  • Fraseplan 1.-4. trinn
    
 • Vurdering for læring
  • Læringspartnere
    
 • Kultur for læring

Digitale ferdigheter

 • IKT-planen
 • Office 365 som delings- og læringsplattform
 • Apper og iPad - innføring for lærere

Skolebibliotek

Biblioteket ligger i første etasje i skolens vestlige fløy, og er for det meste åpent og betjent av bibliotekar mandag til fredag. Mandag, tirsdag og onsdag er det åpent i alle friminutt. I tillegg er det åpent til kl. 15.30 torsdag.

På biblioteket finner du barne- og ungdomsbøker, lesehefter, lydbøker, digibøker, tegneserier, oppslagsverk, faglitteratur m.m. For tiden består biblioteksamlingen av rundt 4600 titler. Her kan du låne bøker både til å ha på skolen og til å ta med hjem. Det kan også reserveres bøker som er utlånt/har venteliste.

Lånetiden er for de fleste bøkene 4 uker, og du kan som hovedregel ha opptil 3 lån samtidig. Biblioteket har også datamaskiner som kan brukes til oppgaveskriving og informasjonssøk.

Skolen arbeider etter EYLP-metoden (Early Years Literacy Program) som blant annet legger vekt på at elevene får lese bøker på rett nivå og riktig vanskelighetsgrad til hver enkelt. Mange av titlene er derfor nivådelte, slik at eleven kan finne en bok som passer akkurat sitt lesenivå akkurat nå.

Les gjerne mer om biblioteket i pdf-filen under.

Du kan også søke etter bøker i skolebiblioteket ved å klikke på lenken under.