Eksportprisen deles ut. Representanter for små og store eksportbedrifter deler av sine erfaringer, og du får informasjon om hva virkemiddelapparatet kan bidra med. Du får også høre næringsministerens plan for at vi skal nå målet om å øke norsk eksport med 50% innen 2030.

Les mer og meld deg på