Ringsaker kommune ligger i hjertet av Innlandet, kun en times kjøring fra Oslo Lufthavn. Fra Ringsaker når du mer enn 200.000 mennesker innen 45 minutters kjøring. Både firefelts E6 og jernbanen går tvers gjennom kommunen, som har en sentral plassering mellom Hamar, Gjøvik og Lillehammer. 

Næringslokaler til salgs og for leie

 

Næringstomter

Det finnes ledige næringsarealer med god beliggenhet i hele kommunen. Det tilbys attraktive byggeklare næringstomter på sentrale steder langs E6:
  • Nydal
  • Brumunddal
  • Rudshøgda 
  • Moelv
Nærmere informasjon gis av næringsavdelingen. Kontakt næringssjef Tor Rullestad på e-post trul@ringsaker.kommune.no eller telefon 920 96 254.