Kommunens næringsfond

Kommunens næringsfond med tilskudd/lån til næringslivet er forvaltet gjennom Ringsaker Vekst AS med næringsavdelingens ansatte som kontaktpersoner. 

Tildelingen skjer etter søknad til Ringsaker Vekst AS, der vedtektene for kommunens næringsfond er retningsgivende. Søknaden baseres på søkers egen tekst, uten søknadskjema. Det er ingen søknadsfrist, men søknader behandles i styremøte som avholdes etter behov ca. 
5 – 8 ganger pr. år. 

Næringsfondets vedteker


Støtte til omstillingsprosjekter for reiselivs-, event- og serveringsnæringene

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv.

Det kan søkes støtte til prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det kan også bety omstilling til andre næringer, der ressursene kan utnyttes bedre.

Søknadsfrist hos Innovasjon Norge er 30. september 2021
Les mer her

 

Støtte til bedriftsintern opplæring (BIO Innlandet)
Bedrifter som ønsker å øke sin kompetanse kan søke om støtte til bedriftsintern opplæring.
Ordningen forvaltes av fylkeskommunen, og søknad må sende via søkeportalen Regionalforvaltning.no. Søknader behandles fortløpende. Det er ingen søknadsfrist.
Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside: Støtte til bedriftsintern opplæring
Spørsmål rundt ordningen kan rettes til Turid Lie, e-post: turid.lie@innlandetfylke.no, tlf. 976 30 102

 

Støtteordningen "Grønn framtid Innlandet"
Lavterskelordning for verdiskaping som gir positiv effekt på klimaet og/eller miljøet, samt skape nye, grønne arbeidsplasser i Innlandet.
Les mer her

 

Fortsatt mulighet til å søke om gratis rådgivning i 2021
Er du bedrift i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker eller Stange? Da kan du søke om inntil 5 gratis rådgivningstimer innen juss og økonomi!
Målgruppen for rådgivningstimene er små og mellomstore bedrifter i Hamarregionen. Tiltaket vil fungere som et supplement til andre iverksatte tiltak.
Følgende bedrifter er med som rådgivere i ordningen:
PWC, Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Advokatfirmaet Campbell & Co AS, BDO, Advokatfirmaet Mageli ANS, Norsk Regnskap og R2. I tillegg vil bankene i regionen bidra inn.
Kontakt: heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no hvis du vil vite mer om tilbudet
Les om ordningen her