Kommunens næringsfond

Kommunens næringsfond med tilskudd/lån til næringslivet er forvaltet gjennom Ringsaker Vekst AS med næringsavdelingens ansatte som kontaktpersoner. 

Tildelingen skjer etter søknad til Ringsaker Vekst AS, der vedtektene for kommunens næringsfond er retningsgivende. Søknaden baseres på søkers egen tekst, uten søknadskjema. Det er ingen søknadsfrist, men søknader behandles i styremøte som avholdes etter behov ca. 
5 – 8 ganger pr. år. 

Næringsfondets vedteker

Kommunal kompensasjonsordning
Ringsaker kommune er tildelt 3.201.301 kroner i en ny "kommunal kompenasjonsordning til lokale virksomheter". 
Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. Målgruppen er de som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Det vil vektlegges om de har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.
Dette kan være lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning,  lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter eller øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.
Søknad opprettes gjennom regionalforvaltning.no hvor søkerbedriften oppretter egen ident. Opptak av webinar med framgangsmåte i søkerprosessen finner du her
Søknadsfrist 14. april 2021 kl. 23.59. 


Støtte til bedriftsintern opplæring (BIO Innlandet)
Innlandet fylkeskommunes ordning retter seg mot bedrifter som etterspør kompetanse.
Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstilling-, konkurranse og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben.
Både enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskap og liknede kan søke. Ordningen er ikke fag- eller bransjespesifikk.
Søknad opprettes gjennom regionalforvaltning.no hvor søkerbedriften oppretter egen ident. 
Les mer om ordningen her
Søknadsfrist 15. april 2021


Fortsatt mulighet til å søke om gratis rådgivning i 2021
Er du bedrift i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker eller Stange? Da kan du søke om inntil 5 gratis rådgivningstimer innen juss og økonomi!
Målgruppen for rådgivningstimene er små og mellomstore bedrifter i Hamarregionen. Tiltaket vil fungere som et supplement til andre iverksatte tiltak.
Følgende bedrifter er med som rådgivere i ordningen:
PWC, Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Advokatfirmaet Campbell & Co AS, BDO, Advokatfirmaet Mageli ANS, Norsk Regnskap og R2. I tillegg vil bankene i regionen bidra inn.
Kontakt: tor.rullestad@ringsaker.kommune.no eller heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no hvis du vil vite mer om tilbudet
Les om ordningen her