Tildelingen skjer etter søknad til Ringsaker Vekst AS, der vedtektene for kommunens næringsfond er retningsgivende. Søknaden baseres på søkers egen tekst, uten søknadskjema.

Det er ingen søknadsfrist, men søknader behandles i styremøte som avholdes etter behov ca. 5 – 8 ganger pr. år. 

Kriterier for vurdering av søknader:
Effekten tiltaket har på arbeidsplasser
Gjennomføringsevne hos bedriften/søker
Godt definerte prosjekter med tydelige mål
Vurdering av markedspotensialet.
 
Søknaden skal inneholde:
Presentasjon av bedriften
Presentasjon av prosjektet. Mål, tiltak, organisering og tidsperspektiv
Budsjett.

Næringsfondets vedteker