Åpningstider

Tingnes er et sesongåpent turistkontor. Åpningstidene finner du på infoteket.no