Relevante finansieringsordninger fra Innovasjon Norge og Eksportfinansiering Norge presenteres for å gi et komplementerende bilde av hvordan ulike finansieringsinstitusjoner, sammen eller enkeltvis, kan støtte prosjekter innen eksport og internasjonal satsing.

Program

Innovasjon Norge
Ulike lånefinansieringsprodukter levert av eller i samarbeid med Innovasjon Norge
Benjamin Bækkelund Haskel, finansieringsrådgiver

Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Spørsmål og svar

Les mer og meld deg på her