Dette kan boligservice hjelpe deg med:

 • Råd/ veiledning på om du fyller retningslinjene om startlån og tilskudd.
   
 • Veiledning på hva som er en egnet bolig for husstanden.
   
 • Veiledning til å søke om startlån på Husbanken.no.
   
 • Ved positivt vedtak om startlån, veilede/gi råd i kjøpsprosessen av bolig.
   
 • Råd/ veiledning om du fyller kriteriene for omsorgsbolig eller kommunal bolig.
   
 • Veiledning til å søke om omsorgsbolig eller kommunal bolig.
   
 • Gi veiledning om ulike tiltak i vanskelige økonomiske situasjoner.

 
Hvis ikke vi kan hjelpe deg med dine spørsmål, kan vi veilede deg videre.

Kontorer og åpningstider

Boligservice har kontorer på Herredshuset i 2 etasje i Moelv (Åsmarkvegen 3). Innbyggerservice kan ta imot beskjed på vegne av boligservice, slik at vi kan kontakte deg på telefon eller e-post.
 
Åpningstid
Mandag – fredag: 8.00 – 15.30

 

Våre åpningstider:
Man-fre 08.00 – 15.30
 
Telefon:
62 33 50 00
 
E-post: 
postmottak.bygg-eiendom@ringsaker.kommune.no
 
Besøksadresse:
Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
Brugata 2, 2380 Brumunddal
 
Postadresse:
Pb. 19, 2381 Brumunddal