Husbankens oppgaver

Husbanken skal:

  • bidra til raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  • hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet med å skaffe seg og beholde en egnet bolig
  • sørge for en effektiv og brukerrettet forvaltning av bolig- og bygningssektoren

Mer informasjon finner du på husbanken.no.