Presentasjonen og kontaktinformasjon finner du nedenfor. 
 
Nyttige nettadresser:

Kontaktinformasjon: 

Elisabeth Frydenlund, Norges forskningsråd 
Anne-Mette Iversen, Innovasjon Norge Innlandet 
Vegar Ottesen,  Regionale forskningsfond Innlandet
Elin Bjørnstad, FORREGION Innlandet