Katapulten på Raufoss er en pådriver for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og produktiv.  

I Norge er det fem Katapultsentre med hvert sitt fokusområde. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Ett av disse sentrene ligger på Raufoss hvor hensikten er å utvikle kompetansen innenfor manufacturing technology – eller det vi oversetter til effektive produksjonsprosesser på godt norsk.

Hensikten er å gi bedriftene en raskere, bedre og mindre risikofylt innovasjonsprosess, gjennom å gjøre det enkelt å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, rimeligere og med mindre risiko. I senteret i industriparken skreddersys denne tjenesten, enten behovet er bistand gjennom innovasjonsprosessen, eller til en spesifikk, avgrenset utfordring. Katapulten ledes av Emma Østerbø. 

Les mer om Katapulten her.

Ta gjerne kontakt med Ove eller Heidi i næringsavdelingen om du ønsker å diskutere muligheten.