Kvinneuka 2023 arrangeres ved bibliotekene i Ringsaker fra 7.–14. mars. Programmet favner bredere enn noen gang, og byr på aktører fra ungdomsskolealder til de som har preget kulturlivet i en kvinnealder.  
Temaene spenner også vidt, og inkluderer rasisme og ytringsfrihet, kvinnekamp, mot og «stayer-evne» og forholdet mellom psykisk og fysisk helse.

Fruktbart samarbeid
Kvinneuka arrangeres i et samarbeid mellom Brumunddal sanitetsforening, Ringsaker soroptimistklubb, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole og Moelv og Ring sanitetsforening. Biblioteket er medarrangør, og har en koordinerende rolle.
– For oss i Ringsaker bibliotek er samarbeidet med foreningene veldig viktig. Det gjør at vi får inn andre tanker og andre ideer i vår programmering, i tillegg til at vi får et publikum som er bredere enn vi ellers ville ha hatt. Når vi nå har fått med folkehøgskolen også gjør det at vi også treffer flere yngre mennesker som vi ellers ikke ville ha nådd, sier biblioteksjef Mette Westgaard. 

Vil bidra lokalt
For Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er det viktig å delta i aktiviteter i lokalsamfunnet. 
– Vi er jo Ringsakers egen folkehøgskole, og det er viktig at vi som skole blir litt kjent med det som skjer rundt oss, og at lokalmiljøet kjenner til oss. Vi har mye engasjert ungdom, og i år synes jeg det er spesielt stas at vi har et samarbeid med ungdomsskolen i Moelv om et paroleverksted. Det å lære unge mennesker at de kan og bør rope opp om det som er viktig for dem, og å se hvilke saker de ønsker å fronte, er veldig spennende. Vi gleder oss til å ta med resultatet av dette samarbeidet og stille det ut her på biblioteket under Kvinneuka, sier Marit Brandsnes fra Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. Folkehøgskolen er også arena for Kvinneukas første foredrag, med Lisa Eohel Knudsen sitt innlegg om rasisme og ytringsfrihet. 

Kvinnedagen utgangspunktet
Målet er at kvinneuka skal bidra til å vise de ulike fasettene av et kvinneliv, hvilke muligheter og hvilke utfordringer man møter som kvinne. 
– For eksempel har Åse Kleveland alltid vært en som har brutt barrierer på alle mulige måter. Det at hun kommer og forteller om hvordan hennes liv er formet, hva som har vært drivkraften hennes, det er spennende. Hva var det som gjorde at Sylvia Brustad, da hun var litt under 30 år, sa ja til å bli regjeringsmedlem? Hva gjør at du står støtt nok i livet ditt til å gjøre det? På programmet har vi mange kvinner som har tatt modige valg i livet. Dem synes jeg det er interessant på lytte til, sier Westgaard.

Kvinnehelse og kvinners liv
Møyfrid Hovde (Brumunddal sanitetsforening), Ann Kathrin Melheim (Ringsaker soroptimistklubb) og Else Grosås fra Moelv og Ring sanitetsforening ønsker å trekke frem fokuset på kvinnehelse som viktig. 
– Innenfor forskning på helse er det stort sett forsket på menn, mens vi nå vet at det er stor forskjell på menn og kvinners helse. Vi ønsker å få ut informasjon om hvordan kvinners helse er, sier Hovde. Gjennom samarbeidet med de andre organisasjonene og med biblioteket får alle bedre synlighet, og når fram til flere enn de gjør på egen hånd. På programmet gjennom uka står et møte med Ragnhild Myklebust, den mestvinnende olympier i norsk idrettshistorie, som ble rammet av polio da hun var 18 måneder gammel. I tillegg treffes Tove Merethe Mangset og Ragnhild Ellefsæter fra Friserte Fruer, og lege Aili Kristina Hannisdal, også kjent som «Endorfinlegen». 

Aktivitet i Moelv
Moelv handelstand har også lagt opp til en rekke aktiviteter under kvinneuka, med gode tilbud og hyggelige overraskelser. På Baker Kristiansen er det frokostkonsert siste lørdag i uka, mens Bakeriet i Brumunddal har damekveld med bobler og salat på kvelden lørdag 11. mars.