Parkeringstillatelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som fører eller passasjer. Parkeringsbeviset er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har behov for parkeringstillatelse på et eller flere konkrete steder. 

Legeerklæring er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse, det er i selve søknaden at du må få frem opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringstillatelse. Problem med å bære gir ikke rett til parkeringstillatelse.

Institusjoner kan søke om parkeringstillatelse til spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede. Tillatelsen gjelder bare i Norge.

Søk om parkeringstillatelse

Søknad om parkeringstillatelse fylles ut og sendes elektronisk. Skjemaet finner du under "Skjema" på høyre side av skjermen. I tillegg til søknaden skal det legges ved legeerklæring og et bilde av den forflytningshemmede.

Innbyggerservice kan være behjelpelig med å få tatt bilde i sine lokaler i Brumunddal

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede