Om enhet for tilrettelagte tjenester

Enheten har ansvar for drift av bofellesskap for funksjonshemmede, arbeids- og opplæringstjenesten (AO-tjenesten), samt Rusletun sykehjem. 

Hvordan søker jeg om tilrettelagte tjenster?

Skal du søke om tilrettelagte tjeneste, bes du ta kontakt med enhet for tjenestetildeling.

Les mer om våre tilrettelagte tjenester