Bofellesskap

Enhet for tilrettelagte tjenester yter hjemmetjenester i bofellesskap som er lokalisert i hele kommunen. Bofellesskapene eies av Ringsaker kommune, private og gjennom leieavtaler med private aktører.

AO- senter

AO senteret er et arbeid og aktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. AO senteret har 2 lokasjoner. En er lokalisert på Parketten i Brumunddal og en ved Sund på Helgøya. AO sentret har varierende produksjons og aktivitets oppgaver. Eksempler på dette er samarbeid med eksterne aktører, ved, keramikk, håndverk og i tillegg til drift av kantine og butikk med utsalg på produkter som lages på AO. 

Sykehjem

Rusletun Sykehjem er et sykehjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har 15 sykehjemsplasser og institusjonen ligger på Helgøya. Sykehjemmet består av fire avdelinger med hver sine stuer og kjøkken.  I tillegg til godt faglig fokus med tverrfaglig samarbeid, har vi høyt fokus på å gi pasientene individuelt tilpassede aktiviteter og at de skal kjenne på gode opplevelser og øyeblikk. 

Avlastning

Avlastning er et døgnbasert tilbud til foresatte med hjemmeboende voksne med nedsatt funksjonsevne. Brukergruppen har sammensatte utfordringer i forhold til fysisk, somatisk og/eller psykisk helse.

Søk om tjenester

Du søker elektronisk gjennom kommunens nettside. Enhet for tjenestetildeling og samordning.

Ved behov for Enhet tjenestetildeling og samordning kontaktes på tlf.: 96 94 26 84, postmottak.tildeling@ringsaker.kommune.no