Støttekontakt skal bidra til at du får en meningsfull fritid og samvær med andre. Støttekontakttimene kan brukes til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, og til å opprettholde eller etablere et sosialt nettverk. Tjenesten kan organiseres som et individuelt tilrettelagt tilbud. Det kan også gis gjennom aktivitetsgrupper i kommunal regi eller i samarbeid med frivillige organisasjoner. Støttekontakt gis ikke kun for å avlaste pårørende, leksehjelp eller transport. Tilbud om støttekontakt ytes av flere enheter i kommunen.

Støttekontakt tildeles etter søknad til enhet for tjenestetildeling og samordning. Søknaden behandles etter en totalvurdering av din situasjon og dine ønsker og behov, og de vil også vurdere hvilken enhet som skal bistå med å gi tilbudet. Tilbudet er gratis.