Avlastningssenteret tilbyr

  • Avlastningstilbud for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
  • Barneboliger, et tilbud om heldøgns omsorgstjeneste for barn under 18 år.

Kriterier

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • Om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
  • Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis.