Stavsberg skole er sentralt beliggende i den sørligste delen av kommunen, like ved grensen til Hamar. Skolen har en enestående plassering, og kvalitetsstempelet framfor noe når det gjelder beliggenhet på Hedmarken er innfridd: Vi ser Mjøsa! Elevtallet vårt ligger rundt 150 elever og enheten har ca. 30 ansatte.

Skolens visjon er «Individuell vekst i et sosialt fellesskap»

Skolen har gjennom flere år arbeidet systematisk mot økt læringsutbytte med hovedfokus på det grunnleggende prinsippet Tilpasset opplæring. Vi har definert hva dette i praksis vil si hos oss, og modellene for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, regneopplæringen, samt veiledet lesing på mellomtrinnet er resultater av dette arbeidet. Skolen har også definert hvilke lese- og læringsstrategier elevene skal tilegne seg på det enkelte trinn.

Stavsberg skole er gjennomgående en kulturaktiv skole med egen kulturkalender. Likeledes er fokuset på fysisk aktivitet grunnleggende ved skolen.

Stavsberg skole er i vedtak av 17.6.2015 vedtatt utbygd som en to-parallell skole for 420 elever. I planleggingsfasen tas det høyde for at skolen på sikt vil vokse til en tre-parallell for 630 elever. I tilknytning til skolen er det vedtatt utbygd en stor flerbrukshall.

Den gamle skolen ble revet våren 2018 og i byggeperioden driver skolen hele sin virksomhet  i en paviljong på skoletomten.

Det er i utgangspunktet planlagt en byggeperiode på 2 år, men nå ser det ut til at nye Stavsberg skole skal stå ferdig og klar for prøvedrift allerede ila november 2019.