Sommeren 2024 har det blitt påvist blågrønnalger flere steder i Mjøsa. Algeoppblomstring kan også oppstå i andre vann og elver gjennom sommeren. Hvis vannet er klart og fint kan man bade der, men bading frarådes der vannet er grønnfarget. Blågrønnalger kan produsere giftstoffer som er farlige for mennesker og dyr. Hvor mye alger som er i vannet, kan endre seg raskt med vær og vind. Pent og varmt vær gir mer alger. Innbyggerne bes selv vurdere vannet før bading. Er vannet grønnfarget, eller siktedypet er mindre enn 0,5 meter, frarådes bading både for mennesker og dyr.

Informasjon om badevannskvalitet finner du nederst på siden.

Kartoversikt over flere strender og badeplasser i kommunen

Flere badeplasser i Ringsaker

Det er en rekke fine badeplasser i Ringsaker. Noen er det kommunen som vedlikeholder, mens andre vedlikeholdes av lokale lag og foreninger. Nedenfor følger en oversikt over flere badeplasser.

Badeplasser i Brumunddal

Bystranda i Mjøsparken

Vannkvalitet: Tilstrekkelig
*Prøver tatt under ekstremværet Hans er utelatt

Vis bystranda i Mjøsparken i kart
Les mer om alt du kan oppleve i Mjøsparken mjoesparken.no

Strandbakkstranda

Vannkvalitet: Utmerket
Vis Sandbakkstranda i kart

Verven 

Vannkvalitet: Utmerket
Vis Verven badeplass i kart

Fiskerly

Vannkvalitet: Tilstrekkelig
*Prøver tatt under ekstremværet Hans er utelatt
Vis Fiskerly badeplass i kart

Badeplasser i Furnes

Jessnesstranda

Jessnesstranda er et populært friområde med opparbeidet strandområde med barnevennlig strand, HC-basseng, lekeapparater, volleyballbane og sanitæranlegg. Gode parkeringsmuligheter.

Vannkvalitet: Utmerket
*Prøver tatt under ekstremværet Hans er utelatt
Vis Jessnesstranda i kart

Badeplasser på Nes og Helgøya

Tingnes, Velstranda

Vannkvalitet: Tilstrekkelig
*Prøver tatt under ekstremværet Hans er utelatt
Se velstranda på Tingnes i kart
 

Skurven

Vannkvalitet: Tilstrekkelig
*Prøver tatt under ekstremværet Hans er utelatt
Vis badeplassen på Skurven i kart

Badeplasser i Moelv

Boligvika

Vannkvalitet: Tilstrekkelig
Se badeplassen i Boligvika i kart

Skibladnerbrygga

Vannkvalitet: Utmerket
Se Skibladnerbrygga i Moelv i kart

Møkkvika

Vannkvalitet: Utmerket
Se badeplassen i Møkkvika i kart

Korgerstuvika

Vannkvalitet: Tilstrekkelig
Se Korgerstuvika badeplass i kart

Ringstranda

Vannkvalitet: Tilstrekkelig
Se Ringstranda badeplass i kart

Badeplasser i Nordre Ringsaker

Sanna, Nord-Mesna

Vannkvalitet: Utmerket
Se Sanna badeplass i kart

Steinshullet

Vannkvalitet: Utmerket
Se Steinshullet badeplass i kart

 

Hvordan klassifiseres badevannskvaliteten?

Både det norske og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, vil derfor alle de offentlige badeplassene i Ringsaker kommune bli kategorisert innenfor følgende fire kategorier: 

Utmerket

Vannkvaliteten er stabilt bra gjennom hele sesongen.

God

Vannkvaliteten er stabilt bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.

Tilstrekkelig

Vannkvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet. Dettet er stort sett knyttet til mye nedbør, og bading frarådes etter døgn med større nedbørsmengder. 

Dårlig

Vannkvaliteten er stort sett bra, men badeplassen er blant annet ekstra utsatt for å få dårlig vannkvalitet ved mye nedbør. Bading frarådes ett døgn etter større nedbørsmengder. 

Badeplasser i de to nederste kategoriene vil ha tettere oppfølging gjennom badesesongen enn de som historisk sett har god vannkvalitet.

Les mer om kontroll av badevannskvalitet hos FHI

Les mer om badevannskvalitet i Ringsaker

Melde om feil og mangler

Hver vår settes det ut ekstra avfallsbeholdere på badeplassene i kommunen. Det er kontinuerlig renovasjonshåndtering gjennom hele sommersesongen i egen regi fra kommunen, eller av lokale lag og foreninger. 

Der hvor det er toaletter, vil det bli utført kontinuerlig renhold og de fleste stenges i vinterhalvåret. 

Feil og mangler ved de kommunale badestrendene kan meldes til parkavdelingen ved teknisk drift på e-post.