Oversikt over lekeplasser i Ringsaker

Lekeplasser i Ringsaker

  • Garveriparken, Moelv
  • Broparken, Brumunddal
  • Jessnesstranda, Furnes
  • Lekeplassen i Mjøsparken

Melde fra om feil og mangler

Feil og mangler ved de kommunale lekeplassene kan meldes til parkavdelingen ved teknisk drift på e-post.