Feil og mangler ved de kommunale badestrendene, lekeplassene og parkene kan meldes til parkavdelingen ved teknisk drift på e-post.