Furnes - Jessnes

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Nerkvernstranda

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Fangberget

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Strandbakkstranda

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Pellervikodden

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Kvarbergvika/Sveløkkodden

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Vervenstranda

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Fiskerly

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Mjøsparken indre

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Mjøsparken ytre

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Boligvika

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Skibladnerbrygga

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Møkkvika

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Sanda

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Korgerstuvika

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Ringstrand

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nes - Saugstadvika

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nes - Velstranda, Tingnes

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nes - Skurven

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nes - Viken, Mengshol

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nordre Ringsaker - Sanna, Nord-Mesna

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nordre Ringsaker - Mattisvollen, Sør-Mesn

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nordre Ringsaker - Bekkodden

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nordre Ringsaker - Steinshullet

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nordre Ringsaker - Kvitsandvika

Prøve tatt 5. august

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende