Hva er blågrønnalger?

Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Disse finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet. Cyanobakteriene kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer, og kontakt med disse toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger. Har man badet i grønt vann, er det uansett lurt å dusje seg selv så snart som mulig og vaske badetøyet. 

Observasjon av blågrønnalger ved badestrender kan varsles til kommunens servicesenter tlf. 62 33 50 00. 

Mer informasjon kan finnes i Folkehelseinstituttets brosjyre om blågrønnalger 

Oppblomstring av blågrønnalger i Mjøsa

Dersom det skjer en oppblomstring av blågrønnalger i Mjøsa, stenges kommunalt tilrettelagte badeplasser i Ringsaker som eventuelt blir berørt av algeoppblomstringen. Blågrønnalger kan produsere giftstoffer som er farlige for mennesker og dyr.

Bading frarådes hvis vannet er grønnfarget. Innbyggerne bes selv vurdere vannet før bading. Er vannet grønnfarget, og du ikke ser bunnen tydelig på 1 meters dyp, frarådes bading både for mennesker og dyr. Hunder må ikke drikke det grønnfargede vannet.

Hvor mye alger som er i vannet, kan endre seg raskt med vær og vind. Pent og varmt vær gir mer alger. 

Det kommunale drikkevannet er fortsatt trygt, fordi det hentes på dybder der algene ikke vokser.

Ser du blågrønnalger i Mjøsa? Meld fra med ny «alge-app»

Bloomin' Algae er en app der publikum – for eksempel turgåere, fiskere og båtfolk – kan rapportere inn oppblomstringer av cyanobakterier (blågrønnalger). 

Innrapporterte observasjoner kvalitetssikres av eksperter fra NIVA, og appen vil fungere som gratis varslingstjeneste for potensielt skadelige algeoppblomstringer.

Appen hjelper folk å lære å gjenkjenne oppblomstringshendelser som er av høy risiko for folke- og dyrehelsen. Den kan også gi rask varsling til ansatte i f.eks. kommuner og fylkeskommuner, slik at de kan følge opp med eventuelle folkehelseadvarsler.

Du kan laste ned appen direkte fra Google Play eller App Store. 

Furnes - Jessnes

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Strandbakkstranda

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Vervenstranda

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Fiskerly

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Brumunddal - Bystranda i Mjøsparken

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Ikke tilfredsstillende

Moelv - Boligvika

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Skibladnerbrygga

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Møkkvika

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Sanda

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Korgerstuvika

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Moelv - Ringstrand

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nes - Velstranda, Tingnes

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nes - Skurven

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nordre Ringsaker - Sanna, Nord-Mesna

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende

Nordre Ringsaker - Steinshullet

Prøve tatt mandag 18. september 2023

Badevannskvalitet: Tilfredsstillende