Alle henvendelser vedrørende hogst/ felling av trær, rettes til landbrukskontoret v/Finn Sønsteby, på telefon: 96 94 20 74.

Se landbrukskontorets nettside her.