Les mer om ordningen her.

Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt. I tidligere Hedmark er det stiftelsen Turnéorganisasjonen som har hovedansvaret for å gi alle barn og unge kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS-ordningen. Fra og med 1. januar 2021 vil DKS i Hedmark og Oppland samles i en seksjon i Kulturavdelingen. I tillegg til det regionale programmet, kan kommunene utvilke egne prosjekter.

DKS i Ringsaker

I Ringsaker er det Kultur som utvikler og fordeler DKS-tilbudene til skolene, og de siste årene er skolene blitt tilbudt to typer prosjekter: 

1) Fellesprosjekt for hele kommunen:

Disse prosjektene sikrer god kvalitet til alle elevene i grunnskolen og virker samlende for alle skolebarn i kommunen. Litteratur, film og scenekunst har stått i sentrum.

Eksempler:
«Tango for tusen» våren 2014: Samtlige 6. trinns elever og deres lærere i Ringsaker gikk på tangokurs. Deretter fikk de i oppdrag å lære bort tango til medelevene på de andre trinnene. Til slutt deltok alle elevene i Ringsaker i tangodans på samme tid 19. juni. Resten av landet ble bydd opp til dans samtidig via NRK P1. 

«Ti ting du kan ta i» våren 2017: Et prosjekt for 6. trinns elever i Ringsaker som strekker seg over et helt semester og engasjerer både musikk- og norsklærere. Målet var at elevene skulle lage to identitetsskapende sanger i samhandling med profesjonelle kunstnere – gjennom verksteder for ord, toner og rytmer. Prosjektet startet med bred involvering av alle 6. trinns elever og gikk videre til et lite utvalg elever som jobbet i dybden. Prosjektet avsluttet med felleskonsert på torget i Brumunddal 9. juni. 

«#minfilm» våren 2018: Alle 9. klasssinger i kommunen, til sammen 375 elever, fikk kursing av profesjonelle filmskapere til å lage en kortfilm med egen smarttelefon. Innholdsproduksjon og formidling var hovedtema. Deretter ble alle elevene, samt andre ungdommer mellom 13-18 år, invitert med i en filmkonkurranse. Oppdraget var å lage en dokumentarfilm på ett minutt om noe som opptok dem. Prosjektet endte i en kortfilmfestival hvor alle filmene ble vist, premier delt ut av en jury, og med et sceneshow av elever fra Ringsaker kulturskole. 

2) Prosjekter for få: 
I tillegg til fellesprosjektene har Kultur utviklet mer spissede prosjektet som sikter seg inn mot færre elever. Disse prosjektene gir større rom for samarbeid, menneskelig utvikling og personlig opplevelse.

Eksempler: 
Filmprosjektet: Ti elever fra 9. trinn lager to kortfilmer under veiledning av unge kunstnere fra regionen. Utgangspunktet for filmenes handling er forfatterskapet til en regional forfatter. Elevene tolker tekst, skriver filmmanus, velger ut skuespillere, finner locations, lager produksjonsplaner og gjør opptak. Prosjektet har pågått i tre år og så langt er sju filmer blitt produsert. Se filmene her

«#minnestasjon» høsten 2019: Et prosjekt for 15 elever i ungdomsskolen hvor målet var å gi dem kunnskap om fotografering som kunstart, øve på ferdigheter i å ta gode digitale bilder og gi dem innblikk i effekter som kan benyttes for å skape «det gode bildet». Elevene jobbet tett sammen med to fotografer, og oppdraget var å ta bilder av ti kulturminner i kommuenn. Prosjektet ga elevene god kunnskap om lokal kulturarv. Se bildene her.

Kontaktperson DKS Ringsaker: 
Marthe Sørby, leder allmennkultur
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
Telefon: 482 61 022

Foto 1: DKS-filmprosjektet våren 2016. To av mentorene var Kristoffer Kumar og Henrik Dahlsbakken. Resultatet ser du her
Foto 2-5: DKS-prosjektet «#minfilm» våren 2018. Resultatet ser du her.
Foto 6: DKS-prosjektet «#minnestasjon» høsten 2019. Resultatet finner du her