«Mjøsa – et kunstprosjekt» begynte våren 2016 med avduking av kunstverk langs Mjøsa høsten 2018. Med utgangspunkt i kunstnerisk praksis og tilknytning til områder rundt Mjøsa, har tolv kunstnere skapt kunstverk hvor innsjøen Mjøsa spiller en viktig rolle. Kunstnerne har hatt som mål å tolke Mjøsa som geografisk, miljømessig, historisk kulturelt og sosialt fenomen. Kunstprosjektet har utviklet stedskunst av høy kvalitet med Mjøsa som utgangspunkt.

Åtte av kunstnerne har verker som står utendørs i Mjøsas strandsone frem til høsten 2020. Disse verkene kan oppsøkes ved hjelp av karthenvisning. De øvrige kunstnerne har produsert utstillinger som har blitt vist for publikum i en begrenset periode i 2018.
 
Her finner du1.JPG
 
Her finner du2.JPG
 
Her finner du3.JPG
 
Kunst i Ringsaker
Kunstneren Hilde Aagaard, f. 1958, har etter inspirasjon fra historien om kollisjonen mellom D/S Gjøvik og D/S Tordenskjold i 1914 utviklet en lydskulptur. Historien formidles i skiltform ute på odden, og kan i sin helhet leses i årboken til Nes og Helgøya Historielag for 2018. Lydskulpturen «Lyden av tåke» finner du på Helgøya, ytterst på odden på Skurven. Lydskulpturen har lyd som minner mye om lyden av en tåkelur. Publikum kan selv frembringe lyden ved å trykke på en knapp på skulpturen. Lyden går i en intervall med fire støt. Et solcellepanel på skulpturens topp sørger for tilstrekkelig strøm til «Lyden av tåke».
 
Hedda Roterud Amundsen, f. 1989. «Mjøsa State of Mind»  følger en stedsspesifikk arbeidsmetode, uten å resultere i fysiske arbeider i landskapet. Kunstneren har et subjektivt kart over Mjøsa, som både tar form som et digitalt kart online og en offline utstilling hos Kunstbanken. Her vil minner i relasjon til landskap spille en viktig rolle, hvor private historier tilbyr en alternativ lesning av dette avgrensede området. Hun har skapt et digitalt kart over Mjøs-distriktet, med angitte punkter av interesse. Du kan navigere i landskapet og klikke på ulike punkter for kunstneriske tolkninger av stedet. Disse stedene er formgitt med tekster, video og digitale kollasjer.
 
For mer info: